Psycholog Jelenia Góra – Aleksandra Kubacka

Psychoterapia Jelenia Góra

Psychoterapia Jelenia Góra - indywidualna

Współczesne czasy niosą ze sobą wiele obciążeń dla naszego zdrowia psychicznego- bardzo szybkie tempo życia, brak czasu na regularny odpoczynek i rekreację, a także na budowanie głębokich relacji z innymi ludźmi, przeciążenie bodźcami, brak kontaktu z przyrodą, poczucie niepewności w obliczu licznych stresorów i szybko zmieniającego się świata. W takiej rzeczywistości coraz więcej osób doświadcza trudności w obszarze zdrowia psychicznego. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że obecnie co 4 osoba doświadcza trudności w tym zakresie. Czasami samodzielnie podejmowane strategie radzenia sobie z trudnościami okazują się nieskuteczne, bądź niewystarczające, w takim wypadku warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. W ramach prowadzonego gabinetu w Jeleniej Górze proponuję profesjonalną pomoc psychologiczną w postaci: psychoterapii, wsparcia psychologicznego oraz poradnictwa psychologicznego.

psychoterapia jelenia góra

Psychoterapia Jelenia Góra - co to takiego?

Psychoterapia Jelenia Góra

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych i trudności emocjonalnych. Opiera się na rozmowie. Dzięki relacji terapeutycznej, w której Klient czuje się zaakceptowany może dojść do zrozumienia istoty jego problemu, a także znalezienia drogi do pożądanej zmiany. W trakcie tego procesu ważne jest także dotarcie do zasobów Klienta i źródła Jego siły potrzebnej do dokonania tego. 

Psychoterapia Jelenia Góra zwykle obejmuje cykl regularnych, najczęściej cotygodniowych spotkań z psychoterapeutą. Poprzedzona jest konsultacją (jedną bądź kilkoma) mającymi na celu ustalenie czy psychoterapia jest właściwą formą pomocy.

Bardzo istotnym elementem psychoterapii jest ustalenie kontraktu psychoterapeutycznego, a więc określenie ram planowanej pracy- terminów, liczby, częstotliwości spotkań, ustalenia kwestii materialnych, zasad odwoływania wizyt. 

Głównym czynnikiem leczącym w psychoterapii jest relacja między klientem, a psychoterapeutą. W mojej pracy staram się stworzyć atmosferę opartą na poczuciu bezpieczeństwa, zaufania i szacunku. Szanuję autonomię Klienta, jego przekonania i system wartości. Wierzę, że każda osoba posiada zasoby do zmiany własnego życia na satysfakcjonujące. Choć uważam, że poszerzanie samoświadomości i zrozumienie istoty naszych problemów jest istotne w procesie psychoterapii to szczególnie bliskie są mi nurty terapeutyczne, które kładą większy nacisk na szukanie rozwiązań,  projektowanie i budowanie upragnionej przyszłości.

Psychoterapia Jelenia Góra - dla kogo?

Zapraszam do gabinetu osoby:

Szczególnie bliski jest dla mnie obszar pomocy wiążący się ze wspieraniem kobiet w poszukiwaniu drogi do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia w takich tematach jak m.in: dbanie o siebie i swój dobrostan, budowanie równowagi między różnymi obszarami życia, a także między potrzebami własnymi i innych. Pomagam kobietom zainteresowanym rozwojem osobistym, poszukiwaniem własnych zasobów. Wspieram także kobiety w okresie okołoporodowym. 

Dlaczego warto skorzystać z psychoterapii Jelenia Góra

Korzyści z Psychoterapii

Zrozumienie siebie

Psychoterapia pomaga lepiej zrozumieć swoje myśli, emocje, reakcje i mechanizmy działania, co prowadzi do większej samoświadomości.

Radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi

Psychoterapia umożliwia naukę zdrowego radzenia sobie z lękiem, złością, smutkiem i innymi trudnymi emocjami

Rozwijanie zdolności interpersonalnych

Psychoterapia pomaga w budowaniu satysfakcjonujących relacji, sprzyja rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych takich jak m.in.: słuchanie, wyrażanie swoich potrzeb, asertywne stawianie granic.

Lepsze zarządzanie stresem i dbane o swój dobrostan

Klienci uczą się dbać o siebie i swoje potrzeby, a także rozwijają skuteczne strategie zarządzania własną energią, radzenia sobie ze stresem i obciążeniami życiowymi

Praca nad traumatycznymi doświadczeniami

Psychoterapia pomaga uporać się ze skutkami urazowych doświadczeń

Rozwijanie samoakceptacji

Psychoterapeuta wspiera Klienta w budowaniu adekwatnego, stabilnego i pozytywnego obrazu siebie. Pomaga także rozwijać postawę życzliwości i i troski wobec samego siebie.

Wsparcie w osiąganiu celów życiowych

Psychoterapia może pomóc w określeniu i realizacji osobistych i zawodowych celów.

Lepsze radzenie sobie z problemami życiowymi

Psychoterapia może dostarczyć narzędzi do skutecznego rozwiązywania codziennych trudności.
Scroll to Top