Psycholog Jelenia Góra – Aleksandra Kubacka

RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (RODO) informuję, że:
I. Dane kontaktowe Administratora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Kubacka. Gabinet
Psychologiczno- Psychoterapeutyczny z siedzibą przy ul. 1-go Maja 14, 58– 500 Jelenia Góra.
Kontakt z Administratorem jest możliwy w formie pisemnej na adres: siedziby, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: akubacka@onet.com.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 727 657 150
II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a) realizowania usług psychologicznych lub psychoterapeutycznych
III. Odbiorcy danych:
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych: świadczący
usługi finansowe (księgowość), gdy wyrazi Pan/Pani potrzebę wystawienia
rachunku imiennego
b) podmioty uprawnione przepisami prawa
c) podmioty upoważnione przez Pana/Panią

IV. Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres
wynikający z przepisów prawa stanowiących podstawę przetwarzania, natomiast
dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. RODO)
przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody.
V. Prawa osób, których dane dotyczą:
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VI. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pana, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z RODO.
VII. Dodatkowe informacje:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnienien czy dostępem.

Scroll to Top